Philips

Incidenten app

Meld snel gevaarlijke situaties op de campus

Een Philips campus moet een veilige werkplek zijn. Toch kunnen er soms potentieel gevaarlijke situaties bestaan die nog niet bekend zijn het team dat de veiligheid waarborgt. Om het doorgeven van een (potentieel) gevaarlijke situatie op de campus zo makkelijk mogelijk te maken mochten wij een nieuwe mobile app ontwikkelen!

Laagdrempelig
Stel: je ziet een gevaarlijke situatie op de campus met alle mogelijke gevolgen van dien. Welke computer heb je bijna zeker bij je? Juist! Met je telefoon kun je direct melding maken en bovendien is het met de incidenten app mogelijk om direct een foto van de situatie te maken en mee te sturen. Als aanvulling op het bestaande incidentmeldingformulier maakt de app melden laagdrempelig waardoor er meer meldingen gedaan worden.

De Philips incidenten app is beschikbaar voor medewerkers van de Philips Healthcare campus in Best.

Meer weten? Neem contact op.